ONDERHOUD

PROBLEEMSTELLING

Slecht onderhouden ventilatiesystemen hebben in het verleden geleid tot gezondheidsproblemen bij de bewoners. De problemen worden meestal veroorzaakt door:

  • Een gebrekkige inregeling van de balansventilatie
  • Een gebrekkig onderhoud van de balansventilatie
  • Onvoldoende of te krappe dimensionering van de gebruikte onderdelen (opgelegde debieten halen we vervolgens niet). 

Sterk vervuilde kanaalsystemen verhogen de stromingsweerstand, veroorzaken een verhoogd energiegebruik en verminderen de capaciteit van de installatie.

Een regelmatig correct uitgevoerde reiniging verbetert de luchtkwaliteit, verhoogt de levensduur van het hele systeem en bespaart een hoop energie.

WAAROM ONDERHOUD?

Een goed onderhoud is belangrijk voor onze gezondheid en voor de levensduur van uw installatie. Bovendien blijft uw installatie zuinig in gebruik waardoor overbodige energiekosten beperkt worden.

HOE HET ONDERHOUD AANPAKKEN?

Bepaalde werkzaamheden kan je zelf uitvoeren, zoals het periodiek reinigen en vervangen van de filters en het reinigen van de toevoer- en afvoerventielen. Andere werkzaamheden nemen wij voor onze rekening.

MEER WETEN?

Zo ziet u maar dat onderhoud een erg belangrijk aspect van ventilatie is. Wenst u meer informatie over het onderhoud van ventilatiesystemen?

EEN ONDERHOUD AANVRAGEN?

Wil u graag een onderhoud voor uw ventilatiesysteem?

GEZONDHEID

We hebben verse lucht nodig om gezond te blijven.

LEVENSDUUR INSTALLATIE

Uw installatie gaat langer mee als ze goed onderhouden wordt.

ENERGIEKOSTEN

Uw installatie is zuinig en dat weerspiegelt zich in de energiekosten.