PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe www.ventilatiebleys.be (hierna ook “wij” en/of “ons”) met persoonsgegevens omgaat. Voor het beschikbaar stellen van www.ventilatiebleys.be en zijn functies is het nodig dat wij enige persoonsgegevens verwerken. Adresgegevens worden voor eigen marketingdoelen verzameld en verwerkt. Voor marketingdoelen van derden worden uitsluitend gegevens vrijgegeven, voor zover dit binnen het kader van de geldende privacywetgeving is toegestaan.

 

2. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Tom Bleys

Leo Kempenaersstraat 23 – B-2223 Schriek

BE0839.895.581

 

3. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Over de doeleinden van het verzamelen van de persoonsgegevens en de dienovereenkomstige rechtsgrondslagen kunt u in de volgende hoofdstukken lezen.

3.1 Log-gegevens

Bij iedere toegang tot de pagina’s van www.ventilatiebleys.be worden gebruikersgegevens door de internetbrowser overgedragen en opgeslagen in registratiebestanden, de zogenaamde logbestanden. De daarbij opgeslagen bestanden bevatten de volgende gegevens: Datum en tijdstip van de opvraging, naam van de opgevraagde pagina, het IP-adres, de referrer-URL (URL van waaruit u op de website bent gekomen), de overgedragen gegevens, de laadtijd en informatie over het product en de versie van de gebruikte browser. De IP-adressen van de gebruikers worden na beëindiging van gebruik van onze pagina’s gewist.

Deze gegevensreeksen van logbestanden worden in geanonimiseerde vorm geanalyseerd om ons aanbod te verbeteren en gebruikersvriendelijker vorm te geven, fouten sneller op te sporen en op te lossen en servercapaciteiten te beheren). Daarnaast worden de gegevens van logbestanden gebruikt voor het herkennen van, verdedigen tegen en vervolgen van aanvallen op ons aanbod.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de log-gegevens is ons gerechtvaardigd belang in de verbetering van ons aanbod en het beheer van onze servercapaciteiten, in de storingsvrije instandhouding van ons aanbod en de naleving van onze wettelijke plichten voor het waarborgen van IT-veiligheid.

3.2 Berichten uit uw netwerk

Om steeds te weten wat er in uw netwerk bij van www.ventilatiebleys.be gebeurt, gebruiken wij uw in het kader

 • van de registratie gegeven e-mailadres, om u berichten te sturen voor volgende gebeurtenissen.
 • Een andere gebruiker volgt u;
 • Een categorie die u volgt bevat nieuwe producten;
 • Een van uw contacten uit een ander sociaal netwerk is nu ook bij van www.ventilatiebleys.be;
 • Informatie over gebruikers die op u lijken.

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de ontvangst van alle of slechts bepaalde soorten berichten met wijzigende gevolgen voor de toekomst in uw profielinstellingen en aan het eind van ieder bericht. De rechtsgrondslag voor het boven beschreven gebruik van uw e-mailadres voor berichten is de uitvoering van de overeenkomst.

3.3. Contact opnemen

Bij www.ventilatiebleys.be heeft u de mogelijkheid op meerdere manieren met ons in contact te treden. Per e-mail, per telefoon, per post of per chat op de website. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons in dit kader vrijwillig ter beschikking stelt alleen met het doel om met u in contact te treden en uw aanvraag te kunnen verwerken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering resp. realisering van precontractuele maatregelen op verzoek van de persoon in kwestie.

3.4. Marketing

3.4.1 Aanbevelingen voor producten per e-mail

Als klant van onze www.ventilatiebleys.be site krijgt u van ons regelmatig aanbevelingen per e-mail. Deze aanbevelingen krijgt u los daarvan of u zich heeft geabonneerd op een nieuwsbrief. Hiermee gebruiken wij het door u in het kader van de aankoop gegeven e-mailadres voor de marketing van eigen waren en/of diensten, die lijken op degenen die u bij ons op grond van een al geplaatste dienst heeft gekregen.

U kunt deze aanbeveling op ieder gewenst moment per e-mail opzeggen middels een bericht aan tom@ventilatiebleys.be, maar ook aan het eind van iedere e-mail met productaanbevelingen, zonder dat hiervoor kosten ontstaan anders dan de verzendingskosten conform de basistarieven.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang in direct marketing binnen de wettelijk toegestane omvang.

3.4.2 Nieuwsbrief

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor het versturen van reclame per e-mail gebruikt. De hiervoor gegeven toestemming kunt u op ieder moment en zonder verdere kosten met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen door in de nieuwsbrief op de link ‘uitschrijven van Nieuwsbrief’ te klikken en daarna de aanwijzingen te volgen. U kunt zich op de volgende pagina echter ook direct uitschrijven voor de nieuwsbrief: …. (stuur een mail naar tom@ventilatiebleys.be).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw e-mailadres voor de verzending van een door u bestelde nieuwsbrief is de uitvoering van de overeenkomst.

3.5 Overige doelen

Wij verwerken uw gegevens ook om onze rechten geldig te maken, uit te oefenen en te verdedigen; rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang in de handhaving van onze rechten.

 

4. Bewaarduur

In principe bewaren wij uw gegevens zolang als dit voor het leveren van dit online aanbod nodig is, resp. zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben in het voor langere tijd opslaan daarvan (bijv. wij kunnen ook na vervulling van een overeenkomst nog een gerechtvaardigd belang hebben in het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden). Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van nog uitstaande opdrachten of om onze rechten en aanspraken te realiseren, alsmede gegevens die wij op grond van een wettelijke bewaartermijn nog langer moeten opslaan. In zoverre gegevens alleen niet gewist worden omdat er een bewaartermijn bestaat, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dat van ons vraagt.

 

5. Cookies

Op verschillende pagina’s gebruiken wij cookies, om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer gewist van uw harde schijf (zgn. sessiecookies). Hierdoor kunnen wij u bijv. een winkelwagenteller aanbieden, waarop u kunt aflezen hoeveel artikelen er zich op dat moment in uw winkelwagentje bevinden en hoe hoog de actuele inkoopwaarde is.

Andere cookies blijven in uw computer en maken het ons mogelijk uw computer bij het volgende bezoek te herkennen (zgn. duurzame ofwel sessie-overstijgende cookies). Vooral deze cookies dienen ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijk, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de webpagina krijgt gepresenteerd. Deze cookies worden na verkoop van een jaar automatisch gewist.

Onze cookies bevatten hiervoor o.a. de volgende informatie: Sessie ID, geslacht van de bezochte categorieën, laatst bezochte pagina op www.ventilatiebleys.be. De rechtsgrondslagen voor de verwerking van informatie voor onze gebruikers over de cookies zijn de uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang in een gebruikersvriendelijk en veilig ter beschikking stellen van www.ventilatiebleys.be.

Vanzelfsprekend kunt u uw browser zo instellen dat hij onze cookies niet op de hardware plaatst. De help-functie in de menulijst van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u uw browser ervan kunt weerhouden nieuwe cookies te accepteren, hoe u uw browser erop kunt wijzen dat u een nieuwe cookie krijgt en ook hoe u alle al verkregen cookies kunt wissen en alle toekomstige kunt blokkeren.

Ga aub als volgt te werk:

In Internet Explorer:

 1. Selecteer in de menubalk “Extras” het item “Internet Opties”.
 2. Klik op de tab “Privacy”.
 3. Nu kunt u de veiligheidsinstellingen voor de internetzone uitvoeren. Hier stelt u in of en welke cookies aanvaard of geweigerd moeten worden.
 4. Met “OK” bevestigt u deze instelling.

In Firefox:

 1. Selecteer op de menubalk het item Instellingen.
 2. Klik op “Privacy”.
 3. Selecteer in het dropdown menu de rubriek “Toepassen met Eigen Instellingen”.
 4. Nu kunt u instellen of cookies geaccepteerd moeten worden, hoe lang u deze cookies wilt behouden, uitzonderingen toevoegen en bepalen welke websites u altijd resp. nooit wilt toestaan cookies te gebruiken.
 5. Met “OK” bevestigt u uw instellingen

In Google Chrome:

 1. Klik op het Chrome menu in de symboollijst van de browser.
 2. Selecteer nu “Instellingen”
 3. Klik op “Geavanceerde instellingen tonen”.
 4. Klik onder “Privacy” op “Inhoudsinstellingen”.
 5. Onder “Cookies” kunt u de volgende instellingen voor cookies uitvoeren:
 • Cookies wissen
 • Cookies standaard blokkeren
 • Cookies en gegevens van websites standaard na beëindiging van de browser wissen
 • Uitzonderingen voor cookies van bepaalde websites of domeinen toelaten

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet meer alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken.

 

6. Analysetools en Internettechnologieën

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in samenhang met de gezamenlijke analysetools en internettechnologieën is ons gerechtvaardigd belang in de analyse van activiteiten op de website en gebruikersgedrag resp. surfgedrag van de gebruiker van www.ventilatiebleys.be, evenals ons belang en het belang van derden in de inpassing van gepersonaliseerde, op interesses gerichte reclame.

6.1 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden, die in uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Wij hebben op deze website een zgn. IP-anonimisering geactiveerd; hierbij wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van herkomst via de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapportages over de activiteiten op de website op te stellen en verdere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende vormen van dienstverlening tegenover de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen en voorafgaand aan het opslaan ingekorte IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies middels een daarmee overeenkomende instelling van de software van uw browser verhinderen; wij wijzen er echter op dat u dan in voorkomende gevallen geen volledig gebruik zult kunnen maken van de functies van deze website.

U kunt bovendien de registratie van de door cookies bijeengebrachte en op uw gebruik van de website betrokkengegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de onder de volgende link beschikbare browser plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

6.2 Webtrends Analytics

Op deze website worden door Webtrends Analytics, een webanalysedienst van Webtrends EMEA Acquisition Ltd., Mallard Court, Market Square Staines, Middlesex, TW18 4RH Engeland (“Webtrends”), geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen. Deze gegevens staan ten dienste van de analyse van het bezoekersgedrag.

Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Dat zijn kleine tekstbestanden, die lokaal op de computer van debezoeker van de website worden opgeslagen en zo een herkenning bij een nieuw bezoek van onze website mogelijk maken. Het IP-adres van de bezoeker van de website wordt door Webtrends voorafgaand aan het opslaan ingekort en zodoende anoniem gemaakt. Het verzamelen en opslaan van gegevens door Webtrends kunt u ten allen tijde met wijzigende gevolgen voor de toekomst onder de volgende link herroepen: Klik hier om Webtrends Tracking in deze browser te deactiveren.

6.3 Retargeting

Deze website gebruikt retargeting technologieën, die door andere aanbieders worden geëxploiteerd. Door retargeting kunnen op websites van onze partners gebruikers met gerichte reclame worden benaderd, die al eerder interesse voor onze shop en onze producten hebben gehad. Uit studies blijkt dat de inpassing van gepersonaliseerde, op interesses betrokken reclame voor de gebruiker interessanter is dan reclame die een dergelijk persoonlijk verband niet laat zien. De inpassing van reclamemiddelen vindt bij retargeting plaats op grond van een op cookies gebaseerde analyse van voorafgaand gebruikersgedrag. Natuurlijk worden ook hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen en net zo vanzelfsprekend vindt gebruik van de retargeting-technologie plaats met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming. Indien u niet instemt met de inzet van deze vorm van adverteren, kunt u via de instellingen van uw internetbrowser cookies deactiveren en/of bestaande cookies wissen. Volg daarvoor aub. de onder nummer 9 gegeven instructies. Daarbij kunt u de op cookies gebaseerde analyse met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen door een opt-out cookie op uw eindapparatuur op te slaan conform de informatie die hierna volgt.

6.4 Meer internettechnologieën

Op deze website wordt in het kader van meer internettechnologieën informatie over het surfgedrag van de websitebezoeker in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden met behulp van zogenaamde cookiebestanden in uw computer opgeslagen en maken het ons mogelijk in geanonimiseerde vorm het surfgedrag te analyseren. Bijvoorbeeld uit welke stad een websitebezoeker komt, welk type browser en besturingssysteem de websitebezoeker gebruikt en welke pagina’s hij op internet heeft bezocht. In geen geval kunnen daarbij de ingewonnen gegevens gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden slechts gebruikt voor de verbetering van het aanbod. Daarom worden alle IP-adressen afgekort, zodat IP-adressen alleen in geanonymiseerde vorm verwerkt worden. Een ander gebruik of doorgeven aan derden vindt niet plaats.

U kunt hier in het algemeen het verzamelen, verwerken en gebruik van gegevens door de op deze website in te zetten analysedienst en retargeting-technologieën met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen. Hierdoor wordt een opt-out cookie in uw eindapparatuur opgeslagen. Deze herroeping geldt zo lang u de cookie niet wist.

 

7. Social Plugins

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in samenhang met Social Plugins is de uitvoering van de overeenkomst, dan wel uw eventuele toestemming.

7.1 Facebook Connect / Login

www.ventilatiebleys.be biedt de gebruiker de mogelijkheid zich voor de dienst aan te melden met zijn toegang tot Facebook (de zgn. Facebook-Connect functie). Facebook-Connect is een service van het sociale netwerk

Facebook, dat door Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”)) wordt geëxploiteerd. Een extra registratie bij www.ventilatiebleys.be is dan niet nodig. Voor de aanmelding wordt de gebruiker op de website van Facebook verder geleid naar de plaats waar hij zich met zijn gebruikersgegevens kan aanmelden. Hierdoor worden het Facebook profiel en de service van www.ventilatiebleys.be met elkaar verbonden. Door die verbinding krijgt www.ventilatiebleys.be automatisch van Facebook die informatie overgedragen waarvoor de gebruiker Facebook toestemming heeft gegeven (bijv. voornaam, achternaam, e-mailadres, profielfoto, geslacht, vriendenlijst). Deze informatie wordt door ons in de omvang waarin dit noodzakelijk is verwerkt, teneinde u in het kader van de door www.ventilatiebleys.be aangeboden Community-functionaliteiten te kunnen identificeren. Voor de verwerking van gegevens van de www.ventilatiebleys.be -gebruiker door Facebook zijn wij niet verantwoordelijk. Voor meer informatie over Facebook-Connect en de privésfeer-instellingen, bekijk aub. het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

7.2 Facebook, Google+ en YouTube

Op deze website worden Social Plugins van Facebook en Google (Google+ en YouTube) ingezet. Het gaat daarbij om aanbod van de Amerikaanse ondernemingen Facebook en Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”)).

Als u een site bezoekt die zo’n plug-in bevat, legt uw browser een verbinding vanuit Facebook of Google en worden inhouden vanuit die sites opgeladen. Uw bezoek aan deze website kan daardoor eventueel door Facebook en Google worden gevolgd, ook als u de functie van de Social Plugins niet actief gebruikt. Als u een account bij Facebook of Google heeft, kunt u een dergelijke Social Plugin gebruiken en zodoende informatie met uw vrienden delen. www.ventilatiebleys.be heeft geen invloed op de inhoud van de plug-ins en de overdracht van informatie.

Op hun websites stellen Facebook en Google gedetailleerde informatie over de omvang, de wijze, het doel en de verdere verwerking van uw gegevens ter beschikking. Hier vindt u ook verdere informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy.

Privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy

7.3 Pinterest

Op deze website zijn ook de plug-ins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”) geïntegreerd. De plug-in van Pinterest herkent u aan de “Pin it-Button” op onze website.

Als u de “Pin it-Button” aanklikt wanneer u bent ingelogd in uw Pinterest-account, kunt u op uw Pinterest-profiel een link aanmaken naar de inhoud van onze pagina’s. Daardoor kan Pinterest de bezoeker van onze sites toevoegen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij niet beschikken over kennis van de inhoud van overgedragen gegevens, noch van het gebruik daarvan door Pinterest. Meer informatie kunt u vinden bij de Privacyverklaring van Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy.

7.4 Instagram

Op deze website zijn ook plug-ins geïntegreerd van het sociale netwerk Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (“Instagram”). De Instagram plug-in herkent u aan de “Instagram – Button” op onze website.

Als u de “Instagram – Button” aanklikt terwijl u bent ingelogd in uw Instagram-account, kunt u op uw Instagram-profiel een link aanmaken naar de inhoud van onze pagina’s. Daardoor kan Instagram het bezoek aan onze sites toevoegen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij niet beschikken over kennis van de inhoud van de doorgegeven gegevens, noch van het gebruik daarvan door Instagram Meer informatie kunt u vinden bij de Privacyverklaring van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

7.5 WhatsApp

Op deze website wordt ook een WhatsApp deelknop (WhatsApp-Share-Button) geplaatst. Met de deelknop  kunt u inhouden van www.ventilatiebleys.be vvia de WhatsApp-applicatie delen op uw mobiele telefoon. De WhatsApp-deelknop is een hyperlink. Als de deelknop op deze website verschijnt, worden er nog geen persoonsgegevens overgedragen aan de exploitant van WhatsApp of aan derden. Zodra u de WhatsApp-deelknop gebruikt, bemerkt de exploitant van WhatsApp welke inhoud wordt gedeeld en dat de deelknop op deze website wordt gebruikt. Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door de exploitant van WhatsApp kunt u vinden in de Privacyverklaring van de exploitant: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy.

7.7 Uitloggen

Door eerder uitloggen op de pagina’s van sociale netwerken en het wissen van geplaatste cookies, kunt u in de regel vermijden dat sociale netwerken tijdens uw bezoek aan www.ventilatiebleys.be de over u verzamelde informatie aan uw gebruikersaccount bij het sociale netwerk in kwestie toevoegen. U kunt het laden van de plug-ins ook volledig verhinderen met add-ons voor uw browser, bijv. met de scriptblocker “NoScript” op: http://noscript.net.

 

8. Gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte

Persoonsgegevens worden niet verwerkt in jurisdicties buiten het toepassingsbereik van richtlijn 95/46/EG (Europese richtlijn inzake gegevensbescherming), resp. verordening 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming), voor zover het niet gaat om de in deze privacyverklaring genoemde dienstverleners of derde aanbieders, die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval waarborgen wij voorafgaand aan de doorgifte dat bij de ontvanger ofwel een passend niveau van gegevensbescherming bestaat (bijv.door een eigen certificering van de ontvanger voor het EU-US-Privacy Shield, of de overeenkomst van de zogenaamde EU modelcontractbepalingen van de Europese Unie met de ontvanger), ofwel een afdoende toestemming van onze gebruiker.

U kunt bij ons een overzicht ontvangen van de ontvangers in derde staten en een kopie van de concreet overeengekomen regelingen voor de waarborg van een passend niveau van gegevensbescherming. Gebruik hiervoor aub. de aanwijzingen in het hoofdstuk Contact.

 

9. Uw rechten

Als u uw rechten als betrokkene wilt laten gelden, dien uw verzoek dan als e-mail in bij de klantenservice tom@ventilatiebleys.be of in schriftelijke vorm bij Tom Bleys, Leo Kempenaersstraat 23, B-2223 Schriek.

Zorg er daarbij alstublieft voor dat een eenduidige identificering van uw persoon voor ons mogelijk is.

Recht van toegang: U heeft recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en wissen van gegevens: U heeft ten allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen, mits daarvoor voldaan is aan de wettelijke bepalingen hiervoor. In geval van onjuistheden zullen wij de bij ons opgeslagen gegevens na berichtgeving door u onmiddellijk corrigeren. Persoonsgegevens worden gewist wanneer aan de wettelijke bepalingen is voldaan, o.a. omdat de gegevens voor de doelen waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn of deze gegevens onrechtmatig werden verwerkt. Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij voor de uitvoering van nog lopende opdrachten of voor het realiseren van onze rechten en eisen nodig hebben, evenals gegevens, die wij op grond van wettelijke bewaartermijnen langer moeten opslaan. Voor zover gegevens alleen niet gewist worden wegens een nog bestaande bewaartermijn, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dit van ons verlangt.

Beperking van de verwerking: U kunt van ons, indien voldaan is aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens inperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking: Daarnaast heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing: U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclamedoeleinden (“Bezwaar tegen reclame”). Dit geldt echter niet voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor voor de uitvoering van uw bestelling. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de gegevens in kwestie voor geen andere doeleinden dan de uitvoering van uw bestelling meer gebruiken, verwerken of overdragen en de verzending van reclamemateriaal aan u staken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang”: Daarbij heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons, voor zover deze berust op de rechtsgrondslag gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van de toestemming: Voor zover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze ten allen tijde met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping staat hier los van.

Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteiten: U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit, die voor uw woonplaats bevoegd is of tot de voor ons bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

 

10. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Voor informatie en suggesties over het thema gegevensbescherming staan wij, resp. onze functionaris voor gegevensbescherming u op het e-mailadres: tom@ventilatiebleys.be graag ter beschikking.