VENTILATIEVOORONTWERP EN -VERSLAGGEVER

HET VENTILATIEVOORONTWERP DOOR ONS OPGEMAAKT

Een ventilatievoorontwerp (VVO) is overeenkomstig de wet verplicht bij een nieuwbouwwoning en in het geval van renovatiewerken. Door de stijgende isolatie verminderde het ventilatievermogen van een woning. Daarom werd ventilatie een belangrijk item op de agenda. Naast een EPB-verslaggeving is nu ook een ventilatieverslaggever nodig. Deze verslaggever maakt een ventilatievoorontwerp op. Een ventilatievoorontwerp dient als instrument voor alle betrokken partijen. Zo kunnen aannemers, bouwheren en architecten in een vroeg stadium al rekening houden met het toekomstige ventilatiesysteem. Een VVO is ook handig voor installateurs omdat zij bij de plaatsing precies weten waar ze aan toe zijn. Ze kunnen de plaatsing vlot laten verlopen zonder extra breek- of kapwerk. Bovendien bespaart dit een hoop tijd en kosten. Belangrijk om te weten is dat een ventilatievoorontwerp niet bindend is. Dit wil zeggen dat je achteraf nog kan afwijken van het oorspronkelijke plan indien nodig zolang dit binnen de wettelijke voorschriften past. Wij helpen je graag bij het opmaken van een ventilatievoorontwerp.

WIJ FUNGEREN ALS VENTILATIEVERSLAGGEVER

Om een ventilatiesysteem optimaal te laten werken, ben je verplicht om een ventilatieverslaggever aan te duiden. Deze verslaggever is verantwoordelijk voor het ventilatievoorontwerp, de ventilatieontwerpspecificaties en het ventilatieverslag. Woningventilatie Tom Bleys beschikt over alle vereiste certificaten om de rol van ventilatieverslaggever correct in te vullen.

WAT DOET EEN VENTILATIEVERSLAGGEVER?

De ontwerpfase: het opstellen van een VVO

Een ventilatievoorontwerp (VVO) is een must bij de startverklaring van je EPB-aangifte. In dit plan worden alle onderdelen van je ventilatiesysteem verwerkt. Hiermee kan de architect rekening houden tijdens het ontwerpen.

De uitvoeringsfase: het opstellen van een VOS

In een VOS (ventilatieontwerpspecificaties) vind je alle technische specificaties en prestatienormen terug waaraan je ventilatiesysteem moet voldoen volgens de laatste wetgeving. Dit document is belangrijk bij de uitwerking van je ventilatiesysteem.

De controlefase: opstellen van het VPV

Wanneer je nieuwe ventilatiesysteem in werking treedt, dient de ventilatieverslaggever een VPV (ventilatieprestatieverslag) op te stellen. Aan de hand van dit verslag wordt gecontroleerd of de prestaties van het geïnstalleerde ventilatiesysteem voldoen aan de vooropgestelde voorschriften. De EPB-verslaggever voegt dit document toe aan de finale EPB-aangifte.

EEN VENTILATIEVOORONTWERP NODIG?

Woningventilatie Tom Bleys beschikt over alle vereiste certificaten om de rol van ventilatieverslaggever correct in te vullen. Wij maken je ventilatievoorontwerp sluitend.