VENTILATIESYSTEMEN

Work in Progress – ventielen ventilatiesysteem

Alleen het gecontroleerd openzetten van ramen en deuren is niet voldoende. Je kan wettelijk op verschillende manieren ventileren:

 1. Natuurlijke ventilatie
 2. Mechanische ventilatie
 3. Een combinatie van deze twee

 

Hieronder vindt u enkele ventilatiesystemen die wij kunnen plaatsen. In feite past bij de huidige energiezuinige manier van bouwen het beste een energiezuinige manier van ventileren zoals type D. Natuurlijk blijft de keuze voor een bepaald systeem toch vaak persoonsgebonden en heeft elk type ventilatie zijn specifieke voor- en nadelen.

SYSTEEM C

SYSTEEM C: natuurlijke toevoer, mechanische afvoer

Bij mechanische afvoerventilatie gebeurt de toevoer van de lucht op natuurlijke wijze, terwijl de afvoer van de vervuilde lucht in vochtige ruimtes via elektrische ventilatoren verloopt. De verse lucht wordt via raam- of muurroosters aangezogen in droge ruimtes, waarna de gebruikte lucht door een kanaalsysteem via dak- of muurdoorvoer door middel van een ventilator wordt afgezogen in vochtige ruimten zoals de keuken, badkamer, berging en toilet. Vaak wordt er gewerkt met sensoren die het systeem bijsturen als de lucht een te hoge vochtigheidsgraad heeft.

Ventilatie_C

VOORDELEN

 • Het systeem haalt de voorgeschreven normen.
 • Er kan kort en intensief geventileerd worden door het debiet van de ventilatoren tijdelijk op te drijven.
 • Vraagsturing

NADELEN

 • Opletten voor onderdruk
 • Geluiden van buiten zijn hoorbaar via de raamroosters.
 • Hoger energieverbruik doordat de aangezogen buitenlucht niet de binnentemperatuur heeft.
 • Geen voorverwarming op toevoerlucht, waardoor ’s winters koude lucht de woning inkomt welke weerom extra verwarmd moet worden door het verwarmingssysteem. Risico op tochtverschijnselen mogelijk via benodigde roosters langs waar de buitenlucht binnenkomt.
SYSTEEM D

SYSTEEM D: mechanische toevoer, mechanische afvoer

Dit systeem wordt ook wel balansventilatie genoemd. De verse lucht wordt in dit geval mechanisch toegevoerd en mechanisch afgevoerd. Wanneer de warmte van de afgevoerde lucht wordt overgedragen aan de toegevoerde koude lucht via een warmtewisselaar, is er sprake van ‘warmterecuperatie’. Bij deze methode zijn aanvoer en afvoer van lucht in evenwicht. De buitenlucht wordt aangezogen via dak- of muurdoorvoeren en verdeeld in de woonruimten via kanalisatie. De binnenlucht wordt afgevoerd in de vochtige ruimten en verwijderd door dak- of muurdoorvoer.

Ventilatie_D

VOORDELEN

 • U plaatst de woning niet in over- of onderdruk.
 • Dit systeem behaalt de voorgeschreven normen.
 • Dit systeem heeft een gunstige invloed op het e-peil van de woning.
 • Door de mogelijkheid van warmterecuperatie bespaart u op uw energiefactuur.
 • Geen tochtgevoel
 • Volledige regeling mogelijk waardoor de kwaliteit van de lucht steeds verzekerd kan worden. Zowel de toevoer als de afvoerlucht wordt gefilterd. Via een warmtewisselaar kan tot 95% van de warmte welke in de afgevoerde lucht zit gerecupereerd worden om de verse lucht op te warmen alvorens deze in de woning wordt ingeblazen. Hierdoor is geen extra verwarming nodig en het risico op tochtverschijnselen wordt vermeden.

NADELEN

 • Duurder systeem in aanschaf. Op termijn keert het zich in een voordeel.
 • Plaats voor kanalensystemen dient voorzien te worden bij de opbouw van de woning.
SYSTEEM C+ EVO II

SYSTEEM C+ EVO II

systeem-cplusevo2-nl

Dit systeem is een ventilatiessysteem C van Renson inclusief de optie van natuurlijk vraaggestuurde ventilatie.

VOORDELEN

 • Het systeem haalt de voorgeschreven normen.
 • Er wordt automatisch geventileerd, naargelang de gemeten luchtkwaliteit.
 • Energiebesparing zorgt voor een goede score van het e-peil.
 • Gepersonaliseerd ventilatieprogramma

NADELEN

 • Opletten voor onderdruk
 • Geluiden van buiten zijn hoorbaar via de raamroosters.
 • Hoger energieverbruik doordat de aangezogen buitenlucht niet de binnentemperatuur heeft.
 • Geen voorverwarming op toevoerlucht, waardoor ’s winters koude lucht de woning inkomt welke weerom extra verwarmd moet worden door het verwarmingssysteem. Risico op tochtverschijnselen mogelijk via benodigde roosters langs waar de buitenlucht binnenkomt.

Healthbox®

HB-II_Huis-Boven-2x

De Healthbox® screent 24 uur per dag de luchtkwaliteit op CO² of vocht en/of VOC’s (geur) per vochtige ruimte. Het extractiedebiet wordt volautomatisch bijgestuurd in functie van de gemeten luchtkwaliteit door middel van vraagsturing. Is de lucht in een vochtige ruimte nog van goeie kwaliteit, dan wordt het debiet in die ruimte verlaagd. Dit zorgt voor een maximale energiebesparing.

Manueel inregelen van het ventilatiesysteem behoort tot de verleden tijd dankzij de automatische kalibratie van het systeem.

tot -19 e-peilpunten

Healthbox® Smartzone

Healthbox_II_v001-2x

De nieuwe Healthbox ® II, gaat nog een stap verder. Dankzij de innovatieve SmartZone technologie wordt de woning optimaal geventileerd, volgens de leefgewoontes van de bewoners. En met de TouchDisplay bediening kunnen de bewoners hun eigen, gepersonaliseerde ventilatieprogramma instellen en krijgen ze op elk moment een correct beeld van de luchtkwaliteit in hun woning.

Dit ventilatiesysteem garandeert een E-peilverlaging tot 24 punten voor een woning, zelfs tot 27 punten voor een appartement!

tot -24 e-peilpunten