Batibouw komt er weer aan …

Door Tom

Batibouw komt er weer aan …

Veel mensen bezoeken de beurs met het doel te bouwen of te renoveren. Ook de professionals komen hier graag.

Laat u goed omringen van A tot Z is het eerste thema van de beurs.  Batibouw wil de gidsende rol van de beurs benadrukken.

Ook op vlak van ventilatietechnieken zal er traditioneel weer nieuws te rapen zijn.

De E-peil eisen worden immers alsmaar strenger. Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan men een verlaging van het E-peil realiseren van ongeveer 10 à 15 E-peil punten waardoor men eventueel kan genieten van een aantal subsidies bij het bereiken van een voldoende laag E-peil.

Vanaf 1/1/2016 heeft het Vlaamse Gewest nog iets nieuws ingevoerd: een kwaliteitskader voor residentiele ventilatie installaties.  Voor alle bouwaanvragen vanaf deze datum wel te verstaan.

Wat houdt dat in?

  • Het ventilatievoorontwerp dient beschikbaar te zijn bij de startverklaring
  • De ventilatie ontwerpspecificaties vermelden alle EPB-gerelateerde prestatie-eisen
  • Het ventilatieprestatieverslag vermeldt alle EPB-gerelateerd prestatie-waarden

Als specialist in ventillatietechnieken staan we u deskundig bij in het bouwproces.  Wij zijn het aanspreekpunt voor de bouwheer, architect, studiebureau en EPB-verslaggever.

Oh ja, nog even over Batibouw: op onze Facebookpagina kan je gratis tickets voor Batibouw winnen, Liken maar 😉