Ventilatiespecial – Kwaliteit in ventilatie

Door Tom

Sanilec is het vakblad voor de installateur in sanitair, verwarming, klimatisatie en ventilatie.  Het laatste nieuwe nummer is een heuse ventilatiespecial geworden.  Ook Woningventilatie Tom Bleys kreeg er zijn zegje in.  Lees mee …

DE TOEKOMST HEET DEGELIJKHEID

BLEYS GAAT VOOR TOPKWALITEIT IN VENTILATIE

Naast een uitgediepte normering inzake isolatie voorzag de EPB-regelgeving van 1 januari 2006 ook in een belangrijk luik rond ventilatie. In bijvoorbeeld nieuwbouw is ventilatie hierdoor geen vrije optie meer, maar wel een verplichting die naar relatief nauwe normen luistert. Een echt kwaliteitskenmerk voor de ventilatie-installateur ontbreekt vooralsnog, waardoor de markt een pijnlijk speelveld voor de allesaanbieders blijft. Het installatiebedrijf van Tom Bleys uit Schriek biedt echter louter en alleen ventilatie aan, en wil zich profileren door de klant uitsluitend de hoogste standaard aan te bieden.

VOORGESCHIEDENIS

Op zoek naar een nieuw elan trok Tom Bleys een kleine 10 jaar geleden de deuren van zijn toenmalige fietsenzaak voor goed achter zich dicht. “Het harde werk leverde me louter nog teleurstellingen op, ik geloofde niet langer in de zaak en kon me er niet meer voor opladen. En dan moet je écht stoppen, punt uit. “ legt Tom de toen uitzichtloze situatie uit. De man bleef echter niet bij de pakken zitten, en het ondernemersbloed dreef Tom uiteindelijk richting bouwsector.

DE OVERSTAP

Eind 2009 startte hij een eigen installatiebedrijf van ventilatiesystemen op, een keuze die hij zich duidelijk niet beklaagt, Tom: “ Qua timing had ik het niet beter kunnen plannen, dat klopt. De regelgeving rond ventilatie was toen nog maar enkele jaren in voegen, en de markt schreeuwde om bekwame installateurs die ook ventilatiesystemen aanboden.”

VOORBEREIDING

Voor de beslissing op zich om voluit voor de ventilatietechniek te gaan, nam Tom alvast een royaal sabbatjaar, waarin hij de markt verkende, contacten legde en ook meerdere opleidingen kon volgen. Naast cursussen bij onder andere Syntra en de VIK (Vlaamse Ingenieurs Kamer), liep Tom een poosje mee op werven van enkele installateurs van wie hij verder de knepen van het vak leerde. Ook een plaatselijke groothandel leverde al van in den beginne een consistente ondersteuning aan het toen nog prille installatiebedrijf. “Vooral dan in het accuraat berekenen van ventilatiesystemen blijkt hun inbreng vandaag voor ons van goudwaarde ”, erkent Tom.

DE MARKT

 “Het aandeel nieuwbouw is altijd al significant hoger geweest dan wat wij in het kader van renovaties aan ventilatiesystemen installeren”, verduidelijkt Tom nog. Toch verwacht men bij Bleys stilaan een kentering, omdat de wetgeving voor ventilatie bij verbouwingen inmiddels ook aanzienlijk verstrengd werd. Aan opdrachten is er anders geen gebrek: op het bureel liggen op permanente basis  zo’n 100 dossiers te wachten op verdere verwerking, en dit verdeeld over de drie mogelijke  situaties : offerteaanvragen, nog te beginnen werven en uiteraard ook finalisaties. Planning matig dus een hele opgave. Bedrijfseconomisch streeft men bij Bleys daarom meer en meer naar opdrachten binnen grotere volumes zoals onder andere de appartementsbouw, en dat legt Tom uit:” In vergelijking met de klassieke installateurs van bijvoorbeeld nutsvoorzieningen is onze doortocht op een werf van echt heel korte duur; vaak finaliseren wij binnen de 3 tot 5 dagen. “ Dit legt onvermijdelijk een zware druk op het orderbeheer, dat een constante aaneensluiting van opdrachten moet waarborgen. “Daarom is de installatie van ventilatiesystemen in bijvoorbeeld een bouwcomplex voor ons merkelijk interessanter; onze tijd ter plaatse is er immers langer, waardoor onze agenda wat meer adem krijgt” aldus Tom.

DE STANDAARD

De stijgende vraag naar ventilatie-installateurs was niet altijd een zegen voor de sector: ventilatietechniek werd door menig zelfstandige in de bouw immers als een gemakkelijke randactiviteit gezien, en zo werd door onkunde heel wat minderwaardig installatiewerk geleverd. Een wereld waar Bleys zich in alle toonaarden van distantieert;  “we gaan voor 100% klantentevredenheid en willen bijgevolg topkwaliteit in uitvoering”, stelt Tom fier. Om dit te garanderen wil Bleys op alle vlakken aan de klanten de hoogste standaard blijven aanbieden. Dit houdt niet enkel een onderhoudsvriendelijk concept in, Tom: “Als specialist werken we enkel met het beste wat aan onder andere ventilatie-units, montage –  en buizenmateriaal op de markt is, maar stellen ook even hoge eisen aan onze mensen.” Van hen verwacht Tom in verhouding de nodige werkfierheid, en een belangrijk uithangbord hierbij zijn de werven bij finalisatie; deze worden bij Bleys standaard dan ook krááknet achtergelaten; niet enkel moeten de kanalisaties onberispelijk zijn, ook de omgeving rond de installatie wordt netjes achtergelaten. “We willen over de hele lijn voor absolute degelijkheid staan, ja”, maakt Tom zich sterk, “want op lánge termijn betekent dit winnen.”

KLANTEN EN VENTILATIE

Als sport- en gezondheidsfreak gelooft Tom voor de volle 100% in de impact van een goede ventilatie. Daarentegen worden ventilatiesystemen door heel wat klanten als een soort noodzakelijk kwaad gezien, omdat de meerwaarde ervan nog niet of onvoldoende gewaardeerd wordt. Naar voldoening toe is het vak van ventilatie-installateur er dan ook één waar je de appreciatie van de klant enkel op lange termijn kan verdienen, omdat het werk vaak zuiver op basis van de minpunten wordt beoordeeld. Een goed werkende ventilatie levert immers een pakket aan comfort op dat bij de klant zeer snel went en bijgevolg al even snel als “normaal” wordt aanzien. Doorgaans krijgt de installateur de eerste feedback pas bij een slechtere werking. Tom Bleys: “we zijn er ons van bewust dat echt scoren met ons werk er op korte termijn nooit bij is; dat komt altijd later, wanneer de mensen echt beseffen hoe weinig problemen ze met hun installatie tot dan toe ondervonden, of ze bij bezoek complimentjes over de luchtkwaliteit beginnen te krijgen. “

WELK SYSTEEM

Er bestaat best wat polemiek over welk ventilatiesysteem er nu eigenlijk de voorkeur verdient: het C-versus het D-systeem. De C-systemen creëren louter onderdruk voor luchtafvoer, en hangen voor de luchttoevoer af van open roosters, terwijl D-systemen de lucht zowel aangezogen als afgevoerd forceren, mét bovendien een warmte-uitwisseling tussen beide luchtstromen binnenin de unit. Tom laat de professionaliteit spreken: “Er gaat wat mij betreft niets boven de kracht van systeem D, omdat dit momenteel het enige systeem is dat ventilatie op een succesvolle manier met energiebeheersing combineert”, stelt hij. “Het gegeven dat de gecombineerde luchtstromen simultaan met de ventilatiewerking ook nog eens aan warmte-uitwisseling doen, zal volgens mij onvermijdelijk het verschil op lange termijn maken. En ja, het is zeker duurder dan de andere systemen, maar ik ben er van overtuigd dat binnen afzienbare tijd het D-systeem de vaste standaard wordt die trouwens meer dan welk systeem ook de klant zal weten te charmeren, ook deze die vandaag absoluut niet in ventilatie gelooft.”

WERKORGANISATIE

Een gemiddelde woning  van bijvoorbeeld een systeem C ventilatie voorzien neemt voor Bleys ongeveer 2 tot 3 mandagen werk in beslag; voor de installatie van een systeem D geldt ongeveer het dubbele. Concreet heeft Bleys daartoe op elk moment 2 ploegen die separaat actief zijn: één ploeg die de vorige werf finaliseert en één die de volgende aansnijdt of voortzet. In heel drukke weken zien de mensen op vijf dagen tijd zo makkelijk tot tien verschillende werven passeren. Daartussen meandert bovendien de weekplanning die het onderhoud aan een aantal gefinaliseerde installaties regelt, want ook dat doet Bleys. Het resultaat is een complexe opvolging van de uitrusting en materiaallijst voor de bestelwagens, omdat de materialen voor ventilatiesystemen nu eenmaal groot en volumineus uitvallen.

 GROEI EN AMBITIE

Bleys probeert op jaarbasis systematisch een omzetgroei van ruim 30% te realiseren, wat tot op heden ook steeds lukte. “Hoewel dit voor ons eerder een indicator is dan wel een drijfveer, het spreekt voor zich dat efficiëntie en marge veel belangrijker zijn”, spreekt de nuchtere zaakvoerder.

DE FILOSOFIE VAN INVESTERINGEN

De investeringspolitiek van Bleys is gestoeld op de idee van het niet-besparen op  de essentie: op alles wat mensen, voertuigen, gereedschappen, werkkledij of pbm’s betreft wordt daarom principieel niet bespaard en dus per definitie geïnvesteerd. “Elk van deze elementen weerspiegelt uiteindelijk wie en wat wij als bedrijf zijn en meer nog waarvoor we staan” , besluit Tom. Bleys wil in dit verband het menselijk kapitaal uitbreiden met een ervaren installateur , “inderdaad, we breiden op permanente basis uit, en goede mensen met een gedreven KMO- instelling zijn hier op korte termijn dus zeer welkom”, onderstreept Tom nog.

Piet Debisschop – Sanilec – december 2016

Sanilec – ten huize van Tom Bleys